Home / ຂ່າວທຸລະກິດ/business / ທະນາຄານ ST ສາຂາແຂວງ ຈຳປາສັກຈັບສະຫຼາກແຈກ ໂຊກໃນໂຄງການຝາກແລ້ວລວຍຄັ້ງທີ II

ທະນາຄານ ST ສາຂາແຂວງ ຈຳປາສັກຈັບສະຫຼາກແຈກ ໂຊກໃນໂຄງການຝາກແລ້ວລວຍຄັ້ງທີ II

ST bank south 
ວັນທີ25ທັນວານີ້ ທະນາຄານ STB ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ ຈັດພິທີຈັບສະຫຼາກ ມມອບໂຊກຄັ້ງຍິ່ໃຫຍ່ ໃນໂຄງການ
ຝາກແລ້ວລວຍກັບທະນາຄານ ST ເຊິ່ງພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼາດສູນການຄ້າຈຳປາສັກໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ
ທ່ານ ນະຈັນ ຕະລິ ວົງ ຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ ແຂວງ ຈຳ ປາສັກມີທ່ານ ສີວອນ ວັງ ກອນວິໄລ ຮອງ
ຫົວໜ້າ ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຈຳປາສັກ, ທ່ານ ນາງ ຂັນແກ້ວ ໄຊຊະນະ ຕາງໜ້າ
ປະທານສະພາ ຜູ້ບໍລິຫານທະ ນາຄານ STB ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ແຂກຖືກເຊື້ອເຊີນ ແລະ ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
        ທ່ານ ສີສຸກ ສີສົງຄາມ ຫົວ ໜ້າສາຂາທະນາຄານSTປະຈຳ ແຂວງຈຳປາສັກກ່າວ ວ່າ: ທະນາ ຄານ STB ສາຂາແຂວງ
ຈຳປາສັກ  ມີໜ່ວຍບໍລິການ 2 ແຫ່ງຄື: ຢູ່ຕະຫຼາດ ບ້ານຫົວແຊຫຼັກ 8 ( ຄິວລົດໂດຍສານສາຍໃຕ້ ແລະ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດສູນ
ການຄ້າແຂວງຈຳປາສັກ, ມີຫ້ອງການສຳນັກງານສາຂາ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນກຸງ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ສຳລັບ
ໂຄງການຈັບ ສະຫຼາກມອບໂຊກໃນໂຄງການຝາກແລ້ວລວຍກັບ ທະນາຄານ ST  ໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ III ​ແລະ ເປັນຄັ້ງ
ສຸດທ້າຍໃນ ປີ 2013 ເຊິ່ງມີທັງໝົດ6ລາງວັນ ເຊິ່ງຜົນ ຂອງການຈັບ ສະຫຼາກລາງວັນ ທີIມີ02ລາງວັນ, ສາຍ ຄໍຄຳໜັກ
5 ບາດໄດ້ແກ່ ທ່ານ ນາງຄຳ ຫັ້ນ ບຸນຈະເລີນ, ທ່ານ ນາງລຸນ ຝາງຄຳ, ລາງວັນທີ 2 ມີ  3 ລາງວັນສາຍຄໍຄຳ 3 ບາດໄດ້
ແກ່ນາງລຸນຝາງຄຳ, ນາງສິນໃຈ ສີ ຫາວົງ, ນາງຄຳຫັ້ນ ບຸນຈະເລີນ, ລາງວັນທີIII ມີ 04 ລາງວັນ, ຄຳໜຶ່ງບາດໄດ້ແກ່:
ທ້າວ ສອນສະຫວັນ+ນາງພິດສະໄໝ, ພຣະບຸນແກ້ວ, ທ່ານ ສອນສະຫວັນ+ນາງພິດສະໄໝ, ນາງສຸວັນນາລີຄຳພູ,
ລາງວັນທີ IV ມີ
10 ລາງວັນໄດ້ ແກ່: ທ້າວຄຳພິດ ທິສະຫວັດດີ, ທ່ານ ອິນຫຼ່ຳຫຼວງແກ້ວໄຂ່ຄຳ, ທ່ານ ພອນພະນາ ພຣົມມາລາ, ທ່ານ
ນາງຄຳຫັ້ນ ບຸນຈະເລີນ, ທ່ານ ຄຳພິດ ທິ ສະຫວັດດີ, ທ່ານ ນາງຄຳຫັ້ນ ບຸນຈະເລີນ, ທ່ານ ນາງທັນ+ນາງສົມ+ທ້າວ
ແກ້ວລະຄອນ, ທ່ານ ນາງຄຳຫັ້ນ ບຸນຈະເລີນ, ທ່ານ ສີສຸກ ລາດສະຫວັດດີ, ທ່ານນາງບົວສອນ ສີທອງມະຫາ, ລາງ
ວັນທີ V ມີ 15 ລາງວັນ, ລາງວັນລະເງິນສົດ3ລ້ານກີບໄດ້ແກ່ ນາງອຸໄລວອນ ລັດຕະນະວົງ, ທ່ານພອນພະນາ ພຣົມ
ມາລາ, ທ່ານ ນາງສິນໃຈ ສີຫາວົງ, ທ່ານ ນາງສຸກສະຫວັນນວນປະເສີດ, ທ່ານ ສອນສະຫວັນ+ນາງພິດສະໄໝ, ທ່ານ
ນາງຈັນທະລາ  ຄູນສີປະເສີດ, ທ່ານພອນພະນາ ພຣົມມາລາ, ທ່ານ ພອນພະນາ ພຣົມມາລາ, ພຣະບຸນຈັນສຸດທຳມະ
ໄກສານ, ທ່ານ ນາງແທ່ງ, ທ່ານ ນາງລຸນ ຝາງຄຳ, ທ່ານນາງຄຳຫັ້ນ ບຸນຈະເລີນ, ທ່ານ ໄລ+ນາງຈູມ, ທ່ານນາງລຸນ ຝາງ
ຄຳ, ທ່ານ ນາງ ຄຳປຸນ ຈຳປາມະນີ ແລະ ລາງວັນທີ VI ເຊິ່ງເປັນລາງວັນສຸດທ້າຍມີ 20 ລາງ ວັນ, ລາງວັນລະເງິນສົດ 1
ລ້ານກີບເຊິ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂຊກດີສາມາດກວດສອບລາຍຊື່ ແລະ ເຂົ້າໄປພົວພັນ ຮັບເອົາລາງ ວັນໄດ້ໃນທະນາຄານ
ST ສາຂາ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນຊົ່ວໂມງລາຊະການໄດ້.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

Comments are closed.

Scroll To Top